4 جولای 2020

پرسش و پاسخ

با دکتر سید مسعود راد

اطلاعات بیشتر…

سامانه پیامکی انتشارات گل نرگس

شماره پیامک: ۵۰۰۰۵۴۰۰۴

اطلاعات بیشتر…

گلچین مطالب سایت

آب گوارا

امام، همان ابر بارنده ی آسمان هدایت و آب گوارایی برای تشنگان راه حقیقت است. خدای عزیز، امام را همانند ابر رحمت، آفریده است تا باران هدایتش را از طریق او بر سر بندگانش ببارد. او بندگان را هدایت کرده و از علمش سیراب می سازد تا در بیابان گمراه... بیشتر بدانید

1397 انتشارات گل نرگس - سید مسعود راد | طراحی وب سایت:  امیدواران هاست