20 اکتبر 2020

پرسش و پاسخ

با دکتر سید مسعود راد

اطلاعات بیشتر…

سامانه پیامکی انتشارات گل نرگس

شماره پیامک: ۵۰۰۰۵۴۰۰۴

اطلاعات بیشتر…

گلچین مطالب سایت

یادمان باشد

کودک در ابتدای تولد از نظر جسمی، فکری و عاطفی به طور کامل به پدر و مادر یا پرستار خود وابسته است؛ اما به مرور زمان رشد می کند و کم کم وابستگی اش کاهش می یابد. وابستگی جسمی راحت تر کاهش می یابد؛ ولی وابستگی فکری یا عاطفی ممکن است خیلی طول بک... بیشتر بدانید

1397 انتشارات گل نرگس - سید مسعود راد | طراحی وب سایت:  امیدواران هاست